Header image header image 2  

Vitajte na stránkach nášho penziónu


 
 

CENNÍK

Ubytovaní si môžu svoje osobné vozidlo odstaviť vo dvore ubytovne alebo na parkovisko vedľa ubytovne za predpokladu, že toto je v dobrom technickom stave – netečie olej, benzín, nafta atď. Platba za ubytovanie sa realizuje vždy 1 týždeň vopred v hotovosti alebo po dohode na faktúru. Pre platbu na faktúru musí zákazník pred ubytovaním doložiť kompletne vyplnenú objednávku.

Pod dlhodobým ubytovaním sa rozumie, že zákazník je ubytovaný nepretržite odo dňa nástupu až do jeho ukončenia a to bez ohľadu na krátkodobé prerušenie ubytovania maximálne 2 dni ( napr. víkend ). V prípade dlhšej neprítomnosti je potrebné z ubytovania sa odhlásiť a uvoľniť ubytovací priestor. V prípade, že sa zákazník z ubytovania neodhlási, považuje sa automaticky za nepretržite ubytovaného, čím mu vyplýva povinnosť uhradiť ubytovanie aj počas neprítomnosti.

Ceny sú orientačné. Pri dlhodobom ubytovaní je možné cenu upraviť dohodou.

 
 

Krátkodobé ubytovanie
1 deň - 12.-  €
2 dni - 20.-  €
3 dni - 26,-  €

Dlhodobé ubytovanie
RD - ubytovňa 6 - 8,-€/deň

Turnusové ubytovanie
6 - 8,-€/deň

Ubytovanie penzión
dvojlôžková izba .......24.-€/deň
trojlôžková izba........32.-€/ deň

Ceny sú účtované bez DPH. Nie som platca DPH.